ceewentualneRegulamin wypożyczalni „Szalona Wypożyczalnia”

W trosce o bezpieczeństwo i gwarancję najwyżej jakości usług przygotowaliśmy regulamin, prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Regulamin dostępny jest również w siedzibach firmy.

1. Wypożyczane rowery i sprzęt są własnością firmy: Szalona Wypożyczalnia – Grzegorz Szaliński z siedzibą w Kudowie-Zdrój, NIP:883 18 03 220 , Regon 369892277.

2. Rowery są wyposażone w zapięcia, oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek. Na życzenie Klienta dodatkowo w pompkę, zestaw kluczy i dętkę.

3. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

4. Aby wypożyczyć rower należy:

– przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,

– być osobą pełnoletnią i trzeźwą,

– podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,

– wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.

5. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

6. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

7. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą zabezpieczenia z kluczykiem.

8. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

9. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w naszej wypożyczalni.

10. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

11. Za ewentualne wady ukryte producentów sprzętu wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

12. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry lub przy oddaniu sprzętu.

14. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.

16. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

17. Rowery posiadają wbudowany system GPS.

………………….    ……….………    …………     .………………………………..           …….…………………………………
Ilość sprzętu       rodzaj          data           godzina wypożyczenia      deklarowana godzina zwrotu
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem wypożyczalni i deklaruję zwrot sprzętu
w ustalonej godzinie. W razie braku takiej możliwości, powiadomię o tym wypożyczalnię.
……………………………………………………………
Miejscowość, data i podpis

kontakt do wypożyczalni rowerów Kudowa
N

Gwarancja świetnej zabawy 🙂

Siedziba firmy:

Tu nas znajdziesz: